İptal kararı

HMK’nın 3. Maddesi, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. Gerekçeli karar 19 Mayıs 2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ankara web tasarım